Vodstvo kluba

Predsednik karate kluba:

 • Franci RAMŠAK

   

Člani izvršnega odbora:

 • Franci RAMŠAK                       Predsednik izvršnega odbora
 • Roman POTISK                        Podpredsednik kluba, Tehnična opravila strokovnega štaba
 • Toni MAVSAR                          Generalni sekretar kluba
 • Sara SITER                                Marketing
 • Andreja ŠKRABLIN                 Finančno tehnična opravila
 • Bojana ŽUMER                         Predstavnik staršev
 • Gener. sekretar kluba              Promocija in celostna podoba kluba
 • Jadranka KINCEL                    Gospodar kluba
 • Željko KUTIJA                          Organizacijsko tehnične naloge
 • Predstavnik pokrovitelja         Podpredsednik kluba

Disciplinska komisija:

 • Gabrijela  ANTOLINC             predsednik komisije
 • Ernest ŠKRABLIN                   član komisije
 • Miran KURAJ                           član komisije

Nadzorni odbor:

 • Manca JAGODIČ                      predsednik komisije
 • Stanko PAŠ                                član komisije
 • Štefan JEREBIC                       član komisije