Zgodovina

30 LET KARATE KLUBA ROGAŠKA SLATINA,

ki je 2. aprila 1981 sprejel prve člane  pod imenom KARATE KLUB ˝88˝, je malo v primerjavi s časom, od kar človeštvo pozna karate. Toda za vse nas, ki smo gradili klub, je to lep jubilej. Ob pogledu na prehojeno pot ne moremo mimo nekaterih dogodkov, ki so pomenili prelomnico v zgodovini kluba. Svoje delo je klub pričel  v prostorih bivše telovadnice TVD Partizan pri 1. osnovni šoli v Rogaški Slatini. Člani kluba so bili iz celotne bivše občine Šmarje pri Jelšah, to je iz sedanjih novonastalih občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.  Začetki delovanja kluba so bili težki, imel je prostor za vadbo, ni pa imel še nobene finančne podpore.

Že leta 1981 je klub postal polnopraven član  KARATE ZVEZE SLOVENIJE, kakor tudi član  KARATE ORGANIZACIJ CELJSKE REGIJE. Maja 1997 se je KARATE KLUB ˝88˝ preimenoval v KARATE KLUB ROGAŠKA SLATINA. Od samega začetka v klubu treniramo SHOTOKAN KARATE. Najprej smo opravljali izpite pri mednarodnem mojstru g. Žarku Pavlinu 4. DAN v Karate Honda centru v Zagrebu in prijateljsko sodelovali s Centrom borilnih veščin CBV Jakša Dugandžić prav tako iz Zagreba.

Od leta 1983  imamo pod strokovnim vodstvom g. Mirana Škerla 8. DAN Hanshi Shorin ji kempo iz Zagreba, po več strokovnih seminarjev. Pri istem mojstru opravljamo tudi izpite za šolske in mojstrske pasove.

Danes potekajo treningi v novi športni dvorani  Janina pri I. osnovni šoli, kjer so dani tudi odlični pogoji za delo. Smo člani ŠPORTNE ZVEZE Rogaška Slatina, imamo pa tudi svoj prostor v Kulturnem centru Rogaška Slatina, na Celjski cesti 3a, ki je namenjen za delovanje organov kluba.

Bili so časi vzponov in padcev ter obdobja izjemnih prizadevanj, da je klub obstal. Vedno smo se trudili, da smo stopali v korak s časom, da smo napredovali do nivoja, v kakršnem delamo danes. Kot takega, ga predstavljamo vam in našim prijateljem, simpatizerjem, sodelavcem in vsem tistim, ki boste nekoč morda še postali naši člani.

Značilno za celotno zgodovino KARATE KLUBA je, da je vzgajal člane v cilju vizije kot so filozofija, etika, psihologija, rekreacija, se pravi v smislu fizičnega in psihičnega razvoja. Naši člani, ki so znali to združit v eno, dosegajo zavidljive rezultate tudi na največjih tekmovanjih. Misel, ni dovolj da si dober, ampak postani še boljši, nas usmerja v razvojne smeri, ki nam zagotavlja perspektivo.

To pa bomo dosegli s strokovnim in osebnostnim izpopolnjevanjem vseh članov. Takšna usmeritev nam že daje odlične rezultate, katere pričakujemo tudi v prihodnje.

Po treh desetletjih delovanja se zahvaljujem vsem bivšim in sedanjim članom karate kluba, strokovnim sodelavcem, vodstvu kluba, ter Občini Rogaška Slatina, ki je imela vse od začetka svojega delovanja v letu 1995, veliko razumevanja za razvoj tega športa in nam je pomagala pri ustvarjanju ustreznih pogojev za delovanje.

Trener karateja, Srečko Boršič 6. dan